TPHCM

Nikkei: FLC đàm phán mua máy bay với Airbus, Boeing

Theo Chủ tịch Trịnh Văn Quyết, Bamboo Airways đã đàm phán với Boeing, Airbus để mua máy bay hoạt động trên các hành trình nội địa và quốc tế.

Theo Chủ tịch Trịnh Văn Quyết, Bamboo Airways đã đàm phán với Boeing, Airbus để mua máy bay hoạt động trên các hành trình nội địa và quốc tế. Tập đoàn FLC vừa công bố những kế hoạch phát triển đầy tham vọng và đang tìm kiếm các nhà đầu tư. Trả lời phỏng vấn Nikkei, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết …

Read More »

Đại lý (phòng) bán vé máy bay đường Thạnh Thới huyện Cần Giờ

Đại lý (phòng) bán vé máy bay đường Thạnh Thới huyện Cần Giờ, Phòng vé máy bay Hoàng Gia Châu nhận tư vấn, đặt, xuất vé và giao vé miễn phí tại nhà khách ở đường Thạnh Thới huyện Cần Giờ. Hotline tư vấn và bán vé máy bay :0908.898557 Thế mạnh của Đại lý (phòng) bán vé máy bay đường Thạnh …

Read More »

Đại lý (phòng) bán vé máy bay đường Tắc Xuất huyện Cần Giờ

Đại lý (phòng) bán vé máy bay đường Tắc Xuất huyện Cần Giờ, Phòng vé máy bay Hoàng Gia Châu nhận tư vấn, đặt, xuất vé và giao vé miễn phí tại nhà khách ở đường Tắc Xuất huyện Cần Giờ. Hotline tư vấn và bán vé máy bay :0908.898557 Thế mạnh của Đại lý (phòng) bán vé máy bay đường Tắc …

Read More »

Đại lý (phòng) bán vé máy bay đường Rừng Sác huyện Cần Giờ

Đại lý (phòng) bán vé máy bay đường Rừng Sác huyện Cần Giờ, Phòng vé máy bay Hoàng Gia Châu nhận tư vấn, đặt, xuất vé và giao vé miễn phí tại nhà khách ở đường Rừng Sác huyện Cần Giờ. Hotline tư vấn và bán vé máy bay :0908.898557 Thế mạnh của Đại lý (phòng) bán vé máy bay đường Rừng …

Read More »

Đại lý (phòng) bán vé máy bay đường Phan Đức huyện Cần Giờ

Đại lý (phòng) bán vé máy bay đường Phan Đức huyện Cần Giờ, Phòng vé máy bay Hoàng Gia Châu nhận tư vấn, đặt, xuất vé và giao vé miễn phí tại nhà khách ở đường Phan Đức huyện Cần Giờ. Hotline tư vấn và bán vé máy bay :0908.898557 Thế mạnh của Đại lý (phòng) bán vé máy bay đường Phan …

Read More »

Call Now