Toàn cảnh thị trường hàng không Việt Nam

Vietnam Airlines có nhiều lợi thế hơn nhưng đang vấp phải cạnh tranh quyết liệt trên thị trường, đặc biệt khi sắp phải cởi bỏ tấm áo doanh nghiệp Nhà nước đã mặc bấy lâu.
ToanCanhHangKhongVN2014-02-1426055969

Call Now