Thị trường hàng không Việt Nam sẽ phục hồi vào cuối năm 2024

Thị trường hàng không Việt Nam được dự báo cũng nằm trong xu thế của thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương và sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm 2024…

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo dự báo của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), thị trường hàng không toàn cầu sẽ phục hồi hoàn toàn vào cuối năm 2024. Trong đó, thị trường hàng không châu Á – Thái Bình Dương, khu vực phục hồi chậm nhất, có thể ngắt mạch lỗ và đạt lợi nhuận khoảng 1,1 tỷ USD trong năm 2024.

Thị trường hàng không Việt Nam sẽ phục hồi vào cuối năm 2024

Tại Việt Nam, sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, năm ngoái, thị trường hàng không nội địa đã phục hồi và có sự tăng trưởng so với thời điểm trước dịch. Thị trường hàng không Việt Nam được dự báo cũng nằm trong xu thế của thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương và sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm 2024.

Theo đó, tổng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng đường hàng không năm 2024 ước khoảng 84,2 triệu khách, tăng 15% so với năm 2023 và tăng 6% so với năm 2019. Trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 41,5 triệu khách, tăng 3,3% so với năm 2023 và tăng 11% so với năm 2019; vận chuyển hành khách quốc tế đạt khoảng 42,7 triệu khách, tăng 15,8% so với năm 2023 và tăng 6,4% so với năm 2019.

Tổng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đạt 1,16 triệu tấn, tăng 8,5% so với năm 2023 và bằng 92,2% so với năm 2019. Trong đó, vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 210 nghìn tấn, tăng 20% so với năm 2023 và bằng 81,8% so với năm 2019. Vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt 950 nghìn tấn, tăng 6,1% so với năm 2023 và bằng 95% so với năm 2019.

Call Now