Việc toàn bộ khách hàng được sơ tán thành công là một nỗ lực đáng khen ngợi của các tiếp viên phi hành đoàn

Việc toàn bộ khách hàng được sơ tán thành công là một nỗ lực đáng khen ngợi của các tiếp viên phi hành đoàn

Call Now