Toàn bộ hành khách đều an toàn sau khi vụ va chạm kinh hoàng biến chiếc A350 thành tro

Toàn bộ hành khách đều an toàn sau khi vụ va chạm kinh hoàng biến chiếc A350 thành tro

Toàn bộ hành khách đều an toàn sau khi vụ va chạm kinh hoàng biến chiếc A350 thành tro

Call Now