Tăng tiền bồi thường chậm, hủy chuyến thêm… 100.000 đồng

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 14/2015 thay thế cho Quyết định số 10/2008 quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

Theo đó, từ 1-7 tới, các hãng hàng không sẽ phải tăng thêm mức bồi thường đối với hành khách khi để xảy ra tình trạng chậm, hủy chuyến bay hơn 4 tiếng trở lên so với giờ khởi hành dự kiến ban đầu.

Hành khách đợi đến giờ lên máy bay.
Hành khách đợi đến giờ lên máy bay.

Mức bồi thường tăng thêm là 100.000 đồng với các đường bay nội địa. Cách tính mức tiền bồi thường vẫn được áp dụng theo độ dài đường bay. Cụ thể, hành khách bay dưới 500 km được bồi thường 200.000 đồng; từ 500 – dưới 1.000 km được bồi thường 300.000 đồng; từ1.000 km trở lên được bồi thường 400.000 đồng.

Riêng với hành khách bay quốc tế, mức bồi thường do chậm, hủy chuyến vẫn giữ nguyên với các mức bay dưới 1.000 km được bồi thường 25 USD; từ 1.000 – dưới 2.500 km được bồi thường 50 USD; từ 2.500 – dưới 5.000 km được bồi thường 80 USD và từ 5.000 km trở lên sẽ được bồi thường 150 USD.

Do đặc thù của hoạt động vận tải hàng không, Thông tư cũng quy định hãng vận chuyển được miễn trừ trách nhiệm bồi thường chậm, hủy chuyến do nguyên nhân thời tiết, kỹ thuật, đảm bảo an ninh, do những vấn đề về y tế của hành khách làm ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến bay, kết cấu hạ tầng hàng không, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay không đảm bảo cho việc thực hiện chuyến bay.

Call Now