Quảng Cáo

Nhận Quảng Cáo chi tiết :

1. Bài Viết :  Liên hệ  –  Bài viết được chia sẽ trên Fanpage  ” Tạp Chí Hàng Không” có hơn 45k  thành viên .

2. Banner  125 x 125  :  Liên hệ

3. Banner  300 x 250  :  Liên hệ

4. Banner  729 x 90 :  Liên hệ

Liên hệ quảng cáo tại Tạp Chí Hàng Không Online email :

[email protected]

[email protected]

Call Now