Lương phi công, tiếp viên Vietnam Airlines khoảng 115 triệu/tháng

Tin từ TCT Hàng không VN (Vietnam Airlines), năm 2016, tiền lương bình quân của đội ngũ phi công của hãng lên tới 115,3 triệu đồng/tháng, tăng 4,7% so với năm 2015. Con số này là mức lương trung bình. Mỗi phi công nhận lương cao hay thấp hơn phụ thuộc vào cấp bậc, loại máy bay điều khiển, giờ bay, thâm niên công tác. Ngoài ra, các phi công là giáo viên giảng dạy cũng có thêm mức thu nhập khá cao.

Cũng theo hãng hàng không Vietnam Airlines, lương bình quân của tiếp viên là 25,5 triệu đồng/tháng, tăng 10,9% so với năm 2015. Tính chung tiền lương của cán bộ nhân viên Vietnam Airlines trung bình là 19,4% triệu đồng/tháng, tăng 12,8% so với năm trước (không kể HĐQT và Ban giám đốc).

Năm 2016, tổng số lao động của Vietnam Airlines là 6.199 người, giảm 112 người so với chỉ tiêu kế hoạch. Quỹ tiền lương của doanh nghiệp đạt 2.706 tỉ đồng, vượt 5,6% so với kế hoạch. Tiền lương bình quân của người lao động trong các lĩnh vực đã tăng từ 4,7-12,8% so với năm 2015. Đáng lưu ý là trong năm 2015, tiền lương bình quân của người lao động đã tăng cao từ 12-28%.

Đối với thành viên HĐQT, mỗi thành viên kiêm nhiệm nhận mức thù lao 339,84 triệu đồng/năm, tổng quỹ tiền lương, thù lao cho HĐQT cả năm 2016 là hơn 7,4 tỉ đồng.

Năm 2017, Vietnam Airlines dự kiến có 6.273 nhân sự, tăng 74 lao động, tương ứng 1,2%. Nhân sự tăng đều là phi công, thêm 76 người. Quỹ tiền lương dự kiến là 2.401 tỉ đồng

Call Now