12

Máy bay của Hàng không Việt Nam đưa Bác Hồ về thăm quê Nghệ An năm 1961

Call Now