Học viện Hàng không Việt Nam thông báo: Xét tuyển viên chức năm 2020

Theo Quyết định số 99/QĐ-BGTVT ngày 21.1.2020 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Học viện Hàng không Việt Nam.

1. Điều kiện đăng ký dự xét tuyển viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của luật Lao động;

– Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo và các điều kiện khác phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng:

57 chỉ tiêu, gồm 30 giảng viên và 27 viên chức hành chính.

3. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức:

Thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra hồ sơ dự tuyển: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm. Nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm.

4. Địa diểm tiếp nhận phiếu đăng ký

“Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức năm 2020 từ ngày 19.2.2020 đến ngày 19.3.2020”.

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Phòng Tổ chức cán bộ & Quản lý sinh viên, Học viện Hàng không Việt Nam

Số 104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT : 0283.997.0591

5. Thời gian dự kiến tổ chức xét tuyển

– Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 24.3.2020 đến ngày 26.3.2020

– Vòng 2: Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn đối với vị trí viên chức hành chính và thực hành đối với giảng viên từ ngày 14.4 đến ngày 16.4.2020

6. Lệ phí xét tuyển

Học viện Hàng không Việt Nam tạm thu phí dự xét tuyển là 500.000 đồng/người.

Thông tin chi tiết xem tại trụ sở Học viện và trên website: http://www.vaa.edu.vn

Call Now