Viags

Hai ông lớn ngành hàng không bắt tay hợp tác xây dựng phương án khai thác sân bay Long Thành và nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Hai ông lớn ngành hàng không bắt tay hợp tác xây dựng phương án khai thác sân bay Long Thành và nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Call Now